माझी गुणी

माझी गुणी :

गोष्ट सुरु होते मला वालचंद ला admission मिळाली तिथून.  government कॉलेजला admission , सांगलीतल्या सांगलीत college एवढे मुद्दे बास होते आमच सगळ घरदार खुश व्हायला :)  !!! कॉलेज सुरु झाल आणि आठवडाभरात आईने विचारलं,”अप्पु काय बक्षीस हवय ग तुला ?” मी लगेच म्हणाले “कुत्र !!!!”
आता पुढच जे संभाषण होत ते आमच्या घरी अनादिकाळापासून चालत आलेलं ! अर्थातच, आईन लगेच नाही मान्य केल : आपल्याला कुत्र्याची गरज नाही ( गरज कशी नाही !! आपण बंगल्यात राहतो, मी कधी कधी घरी एकटी असते  आणि मुळात गरज नाही फक्त माझी आवड म्हणून नाही का आणू शकत आपण !!), ती एक जबाबदारी आहे (मी घेते ), आत्ता म्हणतीस हो आणि नंतर त्याच काही करणार नाहीस (मनातून थोड मान्य; पण उत्तर होत ‘ तू मला आणूच नाही दिलस कधी तर कळणार तरी कस मी काही करते का नाही ते !’) अश्या सगळ्या माहोलात बाबा मनापासून माझ्या बाजूने होते हे मला माहिती होत आणि दादा घरी नव्हता त्यामुळ आई एकटी पडलेली. शिवाय आपली पोरगी बक्षीस म्हणून मागतीय तर देऊया अस वाटल बहुतेक माझ्या माउलीला :)
आणि finally मला ते गोड शब्द ऐकायला मिळाले : आई म्हणाली ‘ बर बाई आण !’ हिंदी serial ची डिरेक्टर असते तर या dilogue ला मी तीनदा repeat केल असत !
दुपारी बाबांनी हळूच सुचवलं, “आजच आणूया जमल तर ! ?” विचार पटला मला आणि आम्ही दोघ बाहेर पडलोही. या सगळ्यात आईनी मला

इतका गोंडस जीव. छोटुस बाळ माझ . पिल्लू घराबाहेर ठेवायचं हा नियम बरोबर नाही हे मी घरी पोचायच्या आधीच ठरवलं. मग गच्चीवर ठेऊया रात्री यासाठीही  माझ मन तयार होईना. तिची आईपासून लांब अशी पहिलीच वेळ असणार. घाबरून जाईल न ती. मग तिला आईची आठवण येणार नाही अशी आमच्या घरात फक्त एकच जागा होती – माझी खोली !
ती माझ्या बरोबर बेडवर झोपणार नाही यावर आई आणि बाबा पण ठाम होते. पण मी खाली गादी घातली आणि गादीच्या शेजारी ती झोपली तर !?  😉 तेव्हापासून कायमच माझ्या खोलीत माझ्या गादीशेजारी किंवा माझ्या बेडखाली तिला ध्रुव ताऱ्यासारख अढळ स्थान होत.

एक दोन दिवस झाले तरी माझ तिच्या नावाबद्दल काही ठरत नव्हत .. finally बाबांनी नाव ठेवलं … गुणी
मी शाळेत असताना आमच्याकड गेर्मान शेहेर्द क्रॉस होती आणि तीच नाव होत गुणी … म्हनुन्व्ह बहुतेक दुसर कुठल नाव आवडत च नव्हत आम्हल। ठरलं final … गुणी !!

गुणू खूप हुशार होती. तिला दोन तीन दिवसातच नाव कळलेलं स्वतःच. त्यानंतरचा आठवडा ‘गुणी’ म्हटलं कि ती कशी आपल्याकड बघती याच प्रात्यक्षिक करण्यात आणि दाखवण्यात गेला आमचा.  छोटू होती तेव्हा सारखी
“गुणी खरच किती गुणी आहे !!” हा एक stapled dilogue झाला पुढ आमच्या घरी. आम्ही बहुतेक तिला ‘shake hand’ वगैरे गोष्टी शिकवायला विसरलो तेव्हा. गुणीच शिक्षण शुद्ध मराठी माध्यमातून झालं ! आम्ही सगळेच (बाबा थोड जास्तीच! ) तिच्याशी ती एक मूक पाळीव प्राणी आहे हे विसरून बोलत राहायचो. बाबांच्या ‘चष्मा कुठ सापडेना गुणे, बघितलायस का ?’  इथून पासून माझ्या ‘गुणू, power electronics सुटेल ना ग ?’ पर्येंत सगळ्या प्रश्नांना गुणी सामर्थ्यान सामोरी गेली. या सगळ्या गप्पांमुळ असेल पण गुणा खूप गोष्टी शिकली.  भाषा समृद्ध होती तिची ! command कमी शिकली (आम्ही कमी शिकवल्या !) पण आख्खी वाक्य समजायची तिला मस्त.
दात शिवशिवतात त्या phase मध्ये गुणी फक्त कार्यानुभवाचा तास चालू ठेवायची घरी. कागदाचे किती छोटे छोटे तुकडे केले जाऊ शकतात, कचरा वेळेत घराबाहेर नेला नाही तर घरभर कसा पसरला जाऊ शकतो, बूट किती चावला कि त्यातून आरपार दिसायला लागत हे सगळ करून बघितलं तिन. आम्ही कुणी चिडून ‘कुणी केल हे सगळ ?’ म्हटलं  कि मात्र चेहरा पाडून maximum  बिच्चारे expressions देत खाली बघत बसायची. विषय बदलेपार्येंत वरसुद्धा नाही बघणार मग तेव्हा.

थोडी मोठ्ठी झाल्यावर ती गाडीवर बसायला पण मस्त शिकली आणि प्रचंड आवडायचं तिला गाडीवरून फेरी मारायला. हुशार तर एवढी कि कधी घेऊन जाऊ शकतात आणि कधी नाही हे पण पक्क माहिती होत तिला. आईच्या आणि माझ्या कॉलेजला जायच्या वेळेत अजिबात हट्ट नाही करणार. पण अश्या ठराविक वेळा सोडल्या तर घरातलं कुणीही बाहेर निघाल आणि हातात गाडीची किल्ली दिसली कि तीच त्या माणसावरच प्रेम उतू जायचं . घेऊन नाही गेल तर परत येईपर्यंत आपल्यालाच guilty वाटत राहील ! पण बसायची मस्त गाडीवर. पायातल्या जागेत अलगद पण निवांत बसून फक्त  तोंड बाहेर  काढून heroine सगळीकड निरखत बसायची. कधी कधी तर वाटायचं आपण driver आहोत हिचे. truck किंवा मोठ्ठी गाडी आली शेजारून कि मात्र लगेच मन लगेच आत घ्यायची. घाबरट ! कधी कधी मग पळायचा मूड यायचा तिला. जास्ती स्पीडमध्ये कधीच नाही उडी मारायची खाली, speed breaker ला गाडी हळू झाली कि टुन्नकन उडी मारेल आणि मग पळत येईल बरोबर.

पाहुणे आले कुणी आणि जर घाबरत असतील कुत्र्याला तर मग तिला गच्चीवर पाठवायचो आम्ही. आधी माझ्या खोलीत जाण्याचा option ट्राय करायची, नाहीच म्हटलं तर मग जायची वर finally. पण मग अश्या वेळी बाहेरचं माणूस जाण्याकड खूप लक्ष असायचं तिच. ते गेले कि हिच मागच्या दाराला दंगा सुरूच “आत घ्या मला ..  गेले ते !” लहान मुलांबद्दल मात्र थोड उलट. ती कधीच कुणा लहान मुलावर गुरगुरली नाही , परिणामी सगळ्या टिल्यांना पण चांगल खेळण वाटायची ती. मग तिची शेपूट ओढ , तिचा घोडा बनव असल सगळ सुरु व्हायला वेळ लागायचा नाही. तीच ती पण ओळखून होती बहुतेक. कुणीही लहान मुल घरी आल, कि गुणी आपोआप मागच्या दाराजवळ जाऊन उभी रहायची ! दार उघडल कि धुम्म पळून जायची गच्चीवर. 

सगळ्यांच्या गप्पा ऐकण्यात प्रचंड इंटरेस्ट होता तिला. प्रत्येक खोलीत आपली आपली जागा बनवून ठेवलेली तिन. बाबा कधीही म्हणाले गुणे, जागेवर जा तुझ्या तुझ्या कि हि त्याच खोलीतल्या स्वघोषित जागेवर जायची! त्यापुढ जर कुणी म्हणाल” इथ नाही । तुझ्या खऱ्या जागेला” तरच मग दाराजवळ जाऊन बसेल.

लहानपणीचे दिवस सोडले तर खूप कमी संहारक कृत्य केली गुणून … :) गाडीवर किंवा hall मधल्या गालिच्यावर पाय द्यायचा नाही हे पण madam ओळखून होत्या. गालिच्याची जागा बदलली आणि तिला यायला जागा राहिली नाही कि घुटमळत रहायची. थोडी जागा करून दिली कि त्यातून वाट काढून येणार. एकदम नजकातसे !

फटाके … भीती

गच्चीवरच्या खिडकीतून बघत बसायचा

बाबा तिच्या ट्रेनिंग बद्दल आणि तिच्या गुणीपणावर खूप खुश असायचे कायमच. अपवाद एकच… तिचे ‘ते’ दिवस … मग तेव्हा आमची heroine चोरून पळून जायची तिच्या प्रियकरांबरोबर ! मग बाबांची फुल चिडचिड. तिच्यावर आणि आमच्यावर पण ! परत यायच्या बाईसाहेब तेव्हा बाबा तिची शाळा घ्यायचे. ” अस जातात का पळून. लाज आहे का जीवाला तुझ्या. मी देतो कि तूला बघून चांगला

दादा । गुणीचे केस

उन्हाळा ।मचर्दनि …. डास … गुणी खाली घरात आई आणि मी गच्चीवर

फिरायच्या वेळा //। दुध आई । कॉल्लेगे हून आल कि मी । झोप्तान मी

प्रत्येक खोलीत आपली जागा … मधल्या passage मध्ये जागा

अंथरून घालून दे expression

माझ्या बेड खाली झोपण्याची सवय … मुंबई । बेड पुढ दोन पावलं टाकण्याची सवय …

बाबाबरोबर स्टेशन । जोरदार स्वगत। एकदा झोपलेली … घरी बघून च्तापातली

पोहणे । प्रचंड आवड … रोउन्द मारून ये

कुणी काही खात असेल तर त्याच्या घासाकड बघायचं नाही हे एक बाबांनी तिला दिलेलं खास training. चुकून बघत बसलीच तर बाबा फक्त म्हणणार “कुठ बघायचं ?” madam लगेच खाली मान घालतील किंवा दुसरीकडेच कुठतरी बघतील.

बाकी दादा आणि आईचा कुत्र घरी आणायला मुळचा विरोध असला तरी, गुणीची जास्ती काळजी त्यांनीच घेतली. तिच्या पाण्याच्या कुंड्यात कायम पाणी पाहिजे असा दादाचा सक्त आदेश होता.[New post] Bubble CoCo v1.2.4.1 [Mod]

fullapkmodcom posted: “Bubble CoCo v1.2.4.1 [Mod]Requirements: 2.3+Overview: Pop your way to save CoCo’s chicks in this bubble shooting adventure! CoCo wakes up one night to find her chicks nowhere to be found! But the culprit can be none other than the devious Mr. ”
Respond to this post by replying above this line

New post on fullapkmodcom

^(http://marathiplus.in/goto/https://fullapkmodcom.wordpress.com/author/fullapkmodcom/)

Bubble CoCo v1.2.4.1 [Mod] ^(http://marathiplus.in/goto/https://fullapkmodcom.wordpress.com/2016/02/13/bubble-coco-v1-2-4-1-mod/)

by fullapkmodcom ^(http://marathiplus.in/goto/https://fullapkmodcom.wordpress.com/author/fullapkmodcom/)

Bubble CoCo v1.2.4.1 [Mod]Requirements: 2.3+Overview: Pop your way to save CoCo’s chicks in this bubble shooting adventure!

CoCo wakes up one night to find her chicks nowhere to be found! But the culprit can be none other than the devious Mr. Fox! Help CoCo rescue her chicks and… http://www.apkformod.com/bubble-coco-v1-2-4-1-mod/ ^(http://marathiplus.in/goto/http://www.apkformod.com/bubble-coco-v1-2-4-1-mod/)

fullapkmodcom ^(http://marathiplus.in/goto/https://fullapkmodcom.wordpress.com/author/fullapkmodcom/) | 13 February 2016 at 16:24 | Categories: Genel ^(http://marathiplus.in/goto/https://fullapkmodcom.wordpress.com/category/genel/) | URL: http://wp.me/p7bmOj-16r ^(http://marathiplus.in/goto/http://wp.me/p7bmOj-16r)

Comment ^(http://marathiplus.in/goto/https://fullapkmodcom.wordpress.com/2016/02/13/bubble-coco-v1-2-4-1-mod/#respond)    See all comments ^(http://marathiplus.in/goto/https://fullapkmodcom.wordpress.com/2016/02/13/bubble-coco-v1-2-4-1-mod/#comments)

Unsubscribe ^(http://marathiplus.in/goto/https://subscribe.wordpress.com/?key=62593b0379607bc82ce5671c5f975400&email=kudalvijay.majhablog%40blogger.com&b=%3FDCSPnaJO69Iq40%7C2K%5Df%7C%5Bd%26turmX~vQV6T%2C63_j%5DOc.k~EaW) to no longer receive posts from fullapkmodcom.
Change your email settings at Manage Subscriptions ^(http://marathiplus.in/goto/https://subscribe.wordpress.com/?key=62593b0379607bc82ce5671c5f975400&email=kudalvijay.majhablog%40blogger.com).

Trouble clicking? Copy and paste this URL into your browser:
https://fullapkmodcom.wordpress.com/2016/02/13/bubble-coco-v1-2-4-1-mod/ ^(http://marathiplus.in/goto/https://fullapkmodcom.wordpress.com/2016/02/13/bubble-coco-v1-2-4-1-mod/)

Thanks for flying with WordPress.com ^(http://marathiplus.in/goto/https://wordpress.com/)


[New post] Temple Run 2 v1.20.1 [Mega Mod +10]

fullapkmodcom posted: “Temple Run 2 v1.20.1 [Mega Mod +10]Requirements: 2.3 +Overview: With over a zillion downloads, Temple Run redefined mobile gaming. Now get more of the exhilarating running, jumping, turning and sliding you love in Temple Run 2! Navigate perilous cli”
Respond to this post by replying above this line

New post on fullapkmodcom

^(http://marathiplus.in/goto/https://fullapkmodcom.wordpress.com/author/fullapkmodcom/)

Temple Run 2 v1.20.1 [Mega Mod +10] ^(http://marathiplus.in/goto/https://fullapkmodcom.wordpress.com/2016/02/13/temple-run-2-v1-20-1-mega-mod-10/)

by fullapkmodcom ^(http://marathiplus.in/goto/https://fullapkmodcom.wordpress.com/author/fullapkmodcom/)

Temple Run 2 v1.20.1 [Mega Mod +10]Requirements: 2.3 +Overview: With over a zillion downloads, Temple Run redefined mobile gaming. Now get more of the exhilarating running, jumping, turning and sliding you love in Temple Run 2!

Navigate perilous cliffs, zip lines, mines and forests as … http://www.apkformod.com/temple-run-2-v1-20-1-mega-mod-10/ ^(http://marathiplus.in/goto/http://www.apkformod.com/temple-run-2-v1-20-1-mega-mod-10/)

fullapkmodcom ^(http://marathiplus.in/goto/https://fullapkmodcom.wordpress.com/author/fullapkmodcom/) | 13 February 2016 at 16:06 | Categories: Genel ^(http://marathiplus.in/goto/https://fullapkmodcom.wordpress.com/?cat=1063) | URL: http://wp.me/p7bmOj-16o ^(http://marathiplus.in/goto/http://wp.me/p7bmOj-16o)

Comment ^(http://marathiplus.in/goto/https://fullapkmodcom.wordpress.com/2016/02/13/temple-run-2-v1-20-1-mega-mod-10/#respond)    See all comments ^(http://marathiplus.in/goto/https://fullapkmodcom.wordpress.com/2016/02/13/temple-run-2-v1-20-1-mega-mod-10/#comments)

Unsubscribe ^(http://marathiplus.in/goto/https://subscribe.wordpress.com/?key=62593b0379607bc82ce5671c5f975400&email=kudalvijay.majhablog%40blogger.com&b=%3FcqVTTkcI5fY%2F0Q11b4KY%26U51z%5DPWPn%3F.%2FbvZMBdz~kjRH%25%2C95) to no longer receive posts from fullapkmodcom.
Change your email settings at Manage Subscriptions ^(http://marathiplus.in/goto/https://subscribe.wordpress.com/?key=62593b0379607bc82ce5671c5f975400&email=kudalvijay.majhablog%40blogger.com).

Trouble clicking? Copy and paste this URL into your browser:
https://fullapkmodcom.wordpress.com/2016/02/13/temple-run-2-v1-20-1-mega-mod-10/ ^(http://marathiplus.in/goto/https://fullapkmodcom.wordpress.com/2016/02/13/temple-run-2-v1-20-1-mega-mod-10/)

Thanks for flying with WordPress.com ^(http://marathiplus.in/goto/https://wordpress.com/)


[New post] Invizimals: Battle Hunters v1.1 (Mods)

fullapkmodcom posted: “Invizimals: Battle Hunters v1.1 (Mods)Requirements: 4.0 +Overview: Welcome to the amazing world of the Invizimals™, hunter! Invizimals™ are invisible mythical creatures made of energy that live all over the world. Hunters worldwide use their mobile ”
Respond to this post by replying above this line

New post on fullapkmodcom

^(http://marathiplus.in/goto/https://fullapkmodcom.wordpress.com/author/fullapkmodcom/)

Invizimals: Battle Hunters v1.1 (Mods) ^(http://marathiplus.in/goto/https://fullapkmodcom.wordpress.com/2016/02/13/invizimals-battle-hunters-v1-1-mods/)

by fullapkmodcom ^(http://marathiplus.in/goto/https://fullapkmodcom.wordpress.com/author/fullapkmodcom/)

Invizimals: Battle Hunters v1.1 (Mods)Requirements: 4.0 +Overview: Welcome to the amazing world of the Invizimals™, hunter!

Invizimals™ are invisible mythical creatures made of energy that live all over the world. Hunters worldwide use their mobile devices to locate them, hunt them, an… http://www.apkformod.com/invizimals-battle-hunters-v1-1-mods/ ^(http://marathiplus.in/goto/http://www.apkformod.com/invizimals-battle-hunters-v1-1-mods/)

fullapkmodcom ^(http://marathiplus.in/goto/https://fullapkmodcom.wordpress.com/author/fullapkmodcom/) | 13 February 2016 at 15:58 | Categories: Genel ^(http://marathiplus.in/goto/https://fullapkmodcom.wordpress.com/category/genel/) | URL: http://wp.me/p7bmOj-16l ^(http://marathiplus.in/goto/http://wp.me/p7bmOj-16l)

Comment ^(http://marathiplus.in/goto/https://fullapkmodcom.wordpress.com/2016/02/13/invizimals-battle-hunters-v1-1-mods/#respond)    See all comments ^(http://marathiplus.in/goto/https://fullapkmodcom.wordpress.com/2016/02/13/invizimals-battle-hunters-v1-1-mods/#comments)

Unsubscribe ^(http://marathiplus.in/goto/https://subscribe.wordpress.com/?key=62593b0379607bc82ce5671c5f975400&email=kudalvijay.majhablog%40blogger.com&b=faQ%3DBjn3%2Fjrno8i_%5BRZmyqNW%26CBjnpe1Jsy-B7oyX%259ZiiJNjr) to no longer receive posts from fullapkmodcom.
Change your email settings at Manage Subscriptions ^(http://marathiplus.in/goto/https://subscribe.wordpress.com/?key=62593b0379607bc82ce5671c5f975400&email=kudalvijay.majhablog%40blogger.com).

Trouble clicking? Copy and paste this URL into your browser:
https://fullapkmodcom.wordpress.com/2016/02/13/invizimals-battle-hunters-v1-1-mods/ ^(http://marathiplus.in/goto/https://fullapkmodcom.wordpress.com/2016/02/13/invizimals-battle-hunters-v1-1-mods/)

Thanks for flying with WordPress.com ^(http://marathiplus.in/goto/https://wordpress.com/)


[New post] Toy Blast v2106 (Mod)

fullapkmodcom posted: “Toy Blast v2106 (Mod)Requirements: 2.3 +Overview: The ultimate matching puzzle game with unique magic powers and boosts! Join the fun world of Amy and help collect her precious toys! Match two or more block…


[New post] Disco Ducks v1.7.0 [Mega Mod]

fullapkmodcom posted: “Disco Ducks v1.7.0 [Mega Mod]Requirements: 2.3.3+Overview: From dancing ducklings to glittery grooves, lead Duck Travolta, Ducky Parton and Quackson Five through a world where ducks rule the dance floors and the 70’s never ended!  Use colorful”
Respond to this post by replying above this line

New post on fullapkmodcom

^(http://marathiplus.in/goto/https://fullapkmodcom.wordpress.com/author/fullapkmodcom/)

Disco Ducks v1.7.0 [Mega Mod] ^(http://marathiplus.in/goto/https://fullapkmodcom.wordpress.com/2016/02/13/disco-ducks-v1-7-0-mega-mod/)

by fullapkmodcom ^(http://marathiplus.in/goto/https://fullapkmodcom.wordpress.com/author/fullapkmodcom/)

Disco Ducks v1.7.0 [Mega Mod]Requirements: 2.3.3+Overview: From dancing ducklings to glittery grooves, lead Duck Travolta, Ducky Parton and Quackson Five through a world where ducks rule the dance floors and the 70’s never ended! 

Use colorful combos, gather groovy powerups and … http://www.apkformod.com/disco-ducks-v1-7-0-mega-mod/ ^(http://marathiplus.in/goto/http://www.apkformod.com/disco-ducks-v1-7-0-mega-mod/)

fullapkmodcom ^(http://marathiplus.in/goto/https://fullapkmodcom.wordpress.com/author/fullapkmodcom/) | 13 February 2016 at 15:25 | Categories: Genel ^(http://marathiplus.in/goto/https://fullapkmodcom.wordpress.com/?cat=1063) | URL: http://wp.me/p7bmOj-16f ^(http://marathiplus.in/goto/http://wp.me/p7bmOj-16f)

Comment ^(http://marathiplus.in/goto/https://fullapkmodcom.wordpress.com/2016/02/13/disco-ducks-v1-7-0-mega-mod/#respond)    See all comments ^(http://marathiplus.in/goto/https://fullapkmodcom.wordpress.com/2016/02/13/disco-ducks-v1-7-0-mega-mod/#comments)

Unsubscribe ^(http://marathiplus.in/goto/https://subscribe.wordpress.com/?key=62593b0379607bc82ce5671c5f975400&email=kudalvijay.majhablog%40blogger.com&b=%3FcqVTTkcI5fY%2F0Q%25.J-G2FKEyKSt5Ou%26gZ%3F%2BQimKy8BpVgoDoC) to no longer receive posts from fullapkmodcom.
Change your email settings at Manage Subscriptions ^(http://marathiplus.in/goto/https://subscribe.wordpress.com/?key=62593b0379607bc82ce5671c5f975400&email=kudalvijay.majhablog%40blogger.com).

Trouble clicking? Copy and paste this URL into your browser:
https://fullapkmodcom.wordpress.com/2016/02/13/disco-ducks-v1-7-0-mega-mod/ ^(http://marathiplus.in/goto/https://fullapkmodcom.wordpress.com/2016/02/13/disco-ducks-v1-7-0-mega-mod/)

Thanks for flying with WordPress.com ^(http://marathiplus.in/goto/https://wordpress.com/)


[New post] Bladebound V0.37 [Mod Money/Fast Level up]

fullapkmodcom posted: “Bladebound V0.37 [Mod Money/Fast Level up]Requirements: 4.2Overview: A top-notch fast-paced action rpg introducing the most immersive gesture based combat system ever! A top-notch fast-paced action rpg intro…


[New post] PWC SDC Off Campus Drive | BE/ B.Tech – 2014/ 2015 Batch | Across India | February 2016

admin posted: “PWC SDC Off Campus Recruitment Drive For Freshers | BE/ B.Tech – All Branches | 2014/ 2015 Batch | Across India | February 2016 //pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js // Company: PWC SDC Bangalore Ltd PricewaterhouseCoopers (PwC) US'”

New post on Engineering Wave

^(http://marathiplus.in/goto/http://www.enggwave.com/?author=1)

PWC SDC Off Campus Drive | BE/ B.Tech – 2014/ 2015 Batch | Across India | February 2016 ^(http://marathiplus.in/goto/http://www.enggwave.com/pwc-sdc-off-campus-drive-be-b-tech-2014-2015-batch-across-india-february-2016/)

by admin ^(http://marathiplus.in/goto/http://www.enggwave.com/?author=1)

PWC SDC Off Campus Recruitment Drive For Freshers | BE/ B.Tech – All Branches | 2014/ 2015 Batch | Across India | February 2016 //pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js // Company: PWC SDC Bangalore Ltd PricewaterhouseCoopers (PwC) US’s Advisory Bangalore Service Delivery Center (SDC) is the natural extension of PwC’s leading-class global delivery capabilities. SDC Bangalore provides premium, cost effective, […]

Read more of this post ^(http://marathiplus.in/goto/http://www.enggwave.com/pwc-sdc-off-campus-drive-be-b-tech-2014-2015-batch-across-india-february-2016/)

admin ^(http://marathiplus.in/goto/http://www.enggwave.com/?author=1) | February 13, 2016 at 4:17 pm | Tags: Fresher Salary In PWC SDC ^(http://marathiplus.in/goto/http://www.enggwave.com/?taxonomy=post_tag&term=fresher-salary-in-pwc-sdc), PWC SDC Bangalore Jobs ^(http://marathiplus.in/goto/http://www.enggwave.com/?taxonomy=post_tag&term=pwc-sdc-bangalore-jobs), PWC SDC Interview Questions ^(http://marathiplus.in/goto/http://www.enggwave.com/?taxonomy=post_tag&term=pwc-sdc-interview-questions), PWC SDC Recruitment 2016 ^(http://marathiplus.in/goto/http://www.enggwave.com/?taxonomy=post_tag&term=pwc-sdc-recruitment-2016) | Categories: 2014 Batch ^(http://marathiplus.in/goto/http://www.enggwave.com/?taxonomy=category&term=2014-batch), 2015 Batch ^(http://marathiplus.in/goto/http://www.enggwave.com/?taxonomy=category&term=2015-batch), BE/ B.Tech ^(http://marathiplus.in/goto/http://www.enggwave.com/?taxonomy=category&term=be-b-tech), Computer (IT) ^(http://marathiplus.in/goto/http://www.enggwave.com/?taxonomy=category&term=computer-it), Electronics ^(http://marathiplus.in/goto/http://www.enggwave.com/?taxonomy=category&term=electronics), Freshers ^(http://marathiplus.in/goto/http://www.enggwave.com/?taxonomy=category&term=freshers), Off Campus ^(http://marathiplus.in/goto/http://www.enggwave.com/?taxonomy=category&term=off-campus) | URL: http://wp.me/p3PUhc-4ln ^(http://marathiplus.in/goto/http://wp.me/p3PUhc-4ln)

Comment ^(http://marathiplus.in/goto/http://www.enggwave.com/pwc-sdc-off-campus-drive-be-b-tech-2014-2015-batch-across-india-february-2016/#respond)    See all comments ^(http://marathiplus.in/goto/http://www.enggwave.com/pwc-sdc-off-campus-drive-be-b-tech-2014-2015-batch-across-india-february-2016/#comments)

Unsubscribe ^(http://marathiplus.in/goto/https://subscribe.wordpress.com/?key=62593b0379607bc82ce5671c5f975400&email=kudalvijay.majhablog%40blogger.com&b=%3FYcSgYdiF2v1C%3DHIrbmYg%2CNNJW4V1h%2F7%5DFRKozBcePyTu%3FwZD) to no longer receive posts from Engineering Wave.
Change your email settings at Manage Subscriptions ^(http://marathiplus.in/goto/https://subscribe.wordpress.com/?key=62593b0379607bc82ce5671c5f975400&email=kudalvijay.majhablog%40blogger.com).

Trouble clicking? Copy and paste this URL into your browser:
http://www.enggwave.com/pwc-sdc-off-campus-drive-be-b-tech-2014-2015-batch-across-india-february-2016/ ^(http://marathiplus.in/goto/http://www.enggwave.com/pwc-sdc-off-campus-drive-be-b-tech-2014-2015-batch-across-india-february-2016/)