मराठी उखाणे | Best Marathi Ukhane 2023

There is a very interesting tradition of taking a name (Marathi Ukhane) in a wedding ceremony. Went to any marriage you will see there many people force to bride and groom to take their name rhythmically called nav ghene in Marathi. We have a collection of popular Marathi Ukhane. Recite these verses and make your beautiful moment even more beautiful and memorable.

लग्न समारंभात नाव घेणे खूप मजेशीर परंपरा आहे. कोणत्याही लग्नात गेलात तिथे नाव घे… नाव घे… कानावर पडत असतंच. याच खास प्रसंगासाठी आम्ही घेऊन आलो आहोत नव्या आणि जुन्या पिढीलाही आवडणाऱ्या मराठी उखाण्यांचा संग्रह. यातील उखाणे पाठ करा आणि आपल्या सुंदर क्षणाला आणखी सुंदर आणि आठवणीत राहण्या योग्य बनवा.

Wedding ritual of putting the ring on the finger in India

Marathi Ukhane

 आई बाबांच्या प्रेमापुढे, नाही कोणाची गरज,
………… रावांचे माझ्यावर प्रेम पाहताच, मी त्यांना होकार दिला सहज

जुईची वेणी जाईचा गजरा,
आमच्य़ा दोघांवरती सगळ्यांच्या नजरा.

कळी उमलली खुदकन हसली स्पर्श होता वाऱ्याचा
भाळी कुंकुम टिळा रेखीते…….. रावांच्या नावाचा

काचेच्या ग्लासात गुलाबी सरबत,
…….. राव गेले कामाला म्हणून मला नाहि करमत.

एका वाफ्यातील तुळस, दुसऱ्या वाफ्यात रुजली,
…… रावांची सारी माणसे मी आपली मानली

Marathi Ukhane For Marriage

लसणात लसून गावरान लसून ……..
रावांची राणी म्हणते मी …….. ची सुन

संसाराच्या सागरात प्रेमाची होडी,
…रावांमुळे आली माझ्या आयुष्याला गोडी

पुरूष म्हणजे सागर, स्त्री म्हणजे सरिता,
….. रावाचं नाव घेते तुम्हां सर्वांकरिता.

मोगऱ्याचा गजरा लावते मी वेणीला
…….. रावांची आठवण येते प्रत्येक क्षणाला.

सुगंधात न्हाल्या दिशा धुंद दाही,
…रावांचे नाव हळूच ओठी येई.

ताटभर दगिन्यांपेक्षा माणस असावी घरभर,
…….. रावांचे नाव घेते आशीर्वाद द्यावा जन्मभर

पानोपानी फुल फुलावे, त्यात गहीरे रंग भरावे,
…….. रावांच्या प्रेमळ सहवासात अस्तित्व मी माझे विसरावे

जीवनाच्या सागरात पती पत्नी ची तरली नौका
…….. रावांचे नाव घेते सर्वां नी नीट लक्ष देऊन ऐका

नाव घ्या नाव घ्या हा काय कायदा,
रावाच नाव मी घेईल तुमचा काय फायदा.

घराला असावे अंगण, अंगणात डोलावी तुळस,
…….. रावांच्या आयुष्यात चढवीन आनंदाचा कळस

कुंकू लावते लाल, त्यात पडला मोती,
…….. राव माझे पति मि त्यांची सौभाग्यवती

रिम झिम झरती श्रावण धारा धरतीच्या कलशात
…….. रावांचे नाव घेते राहू द्या लक्षात.

मारुतीच्या देवळाला सोन्याचा कळस,
….च नाव घ्यायला मला नाही आळस्..

नव्हत्या माहित मला, जन्मातरींच्या गाठी,
…….. देवाने बनवलंय तुला, माझ्याच साठी.

जाईजुईच्या फुलांचा दरवळतो सुगंध,
…….. रावांनी आणला माझ्या जीवनात आनंद

सत्यावनासाठी सवित्रिने यमाचा पुरविला पिच्छा,
7जन्म …….. रावच माझे पति राहो हीच माझी इच्छा

Modern Marathi Ukhane For Female

शिवाजी महाराजांना जन्म देणारी धन्य जिजाऊमाता,
……… रावांचे नाव घेते आपल्या शब्दा करिता

अबोलीच्या फुलांचा गंध काही कळेना,
……… रावांचे नाव घ्यायला शब्द पुरेना

परिजताकाच्या झाडा खाली हरिण घेतो विसावा,
…….. रावांच्या पाठीशी सदैव परमेश्वर असावा.

सोन्याची अंगठी चांदीचं पैंजण,
… रावांचे नाव घेते, ऐका गुपचूप सर्वजण.

केळी देते सोलून पेरू देते चिरून,
…….. स्वामींच्या जिवावर कुंकू लावते कोरुन

Ritual with coconut leaves during traditional Hindu wedding ceremony

What Is Marathi Ukhane?

Marathi Ukhane is a traditional form of verbal expression in the Marathi language. It consists of couplets or short poems that are often used in Maharashtra, a state in western India, during weddings, festivities, and social gatherings. Ukhane is also popularly known as “Ukhane Che Naav” or “Ukhane Ghene.”

These couplets typically follow a specific pattern where the first line ends with the name of the person being addressed, while the second line contains a witty or poetic response. The structure of the ukhane allows for creativity, wordplay, and humor.

Marathi Ukhane serves various purposes in social interactions. It is often used as an icebreaker during weddings, where the bride and groom are introduced to each other’s relatives and friends. The ukhane helps build a jovial atmosphere and encourages the exchange of light-hearted banter.

Additionally, ukhane is used to demonstrate the linguistic prowess and poetic skills of individuals. It showcases the ability to craft clever wordplay, rhyme, and rhythm within the constraints of the couplet structure. This traditional form of expression has been passed down through generations, maintaining its popularity and cultural significance.

Ukhane can be recited in various contexts, such as engagements, naming ceremonies, festivals, or social gatherings. They are not limited to any specific gender or age group and can be enjoyed by anyone who appreciates the beauty of the Marathi language and its poetic traditions.

उखाणे म्हणजे काय असतं?

मराठी उखाणे हा मराठी भाषेतील मौखिक अभिव्यक्तीचा पारंपारिक प्रकार आहे. त्यामध्ये दोहे किंवा लहान कवितांचा समावेश आहे ज्याचा वापर महाराष्ट्र, पश्चिम भारतातील एक राज्य, विवाह, उत्सव आणि सामाजिक मेळाव्यात केला जातो. उखाणे हे “उखाणे चे नाव” किंवा “उखाणे घेणे” या नावानेही प्रसिद्ध आहे.

हे दोहे सामान्यत: विशिष्ट पॅटर्नचे अनुसरण करतात जिथे पहिली ओळ संबोधित केलेल्या व्यक्तीच्या नावाने संपते, तर दुसऱ्या ओळीत विनोदी किंवा काव्यात्मक प्रतिसाद असतो. उखाणेची रचना सर्जनशीलता, शब्दरचना आणि विनोदाला अनुमती देते. मराठी उखाणे सामाजिक संवादात विविध उद्देशाने काम करते. विवाहसोहळ्यादरम्यान हे बर्‍याचदा आइसब्रेकर म्हणून वापरले जाते, जेथे वधू आणि वर एकमेकांच्या नातेवाईक आणि मित्रांशी ओळख करून देतात. उखाणे आनंदी वातावरण तयार करण्यात मदत करते आणि हलक्याफुलक्या आवाजाच्या देवाणघेवाणीला प्रोत्साहन देते.

याव्यतिरिक्त, उखाणेचा उपयोग व्यक्तींचे भाषिक पराक्रम आणि काव्यात्मक कौशल्ये प्रदर्शित करण्यासाठी केला जातो. हे दोहेच्या संरचनेच्या मर्यादेत हुशार शब्दप्ले, यमक आणि लय तयार करण्याची क्षमता प्रदर्शित करते. अभिव्यक्तीचा हा पारंपारिक प्रकार तिची लोकप्रियता आणि सांस्कृतिक महत्त्व राखून पिढ्यानपिढ्या पुढे जात आहे.


उखाणे हे विविध संदर्भात पाठ केले जाऊ शकते, जसे की व्यस्तता, नामकरण समारंभ, उत्सव किंवा सामाजिक संमेलने. ते कोणत्याही विशिष्ट लिंग किंवा वयोगटापुरते मर्यादित नाहीत आणि मराठी भाषेच्या सौंदर्याचे आणि तिच्या काव्यपरंपरेचे कौतुक करणारे कोणीही त्याचा आनंद घेऊ शकतात.

For Matahi Ukhane For Females Click Here

marathiplus.in

2 thoughts on “मराठी उखाणे | Best Marathi Ukhane 2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top